Spotkanie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z przewodnikiem świętokrzyskim

 

W dniu 16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbyło się spotkanie uczniów klasy w zawodzie technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną „Podróżując odkrywamy świat” z przewodnikiem świętokrzyskim Michałem Surmą.

W spotkaniu uczestniczyły: Monika Wójcik, dyrektor szkoły, Anna Klamka, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Dorota Dziura, nauczyciel bibliotekarz. Przewodnik opowiedział młodzieży o najciekawszych miejscach
i zabytkach w naszym regionie, szczególnie skupiając się na leżących w najbliższej okolicy. Najwięcej uwagi poświęcił rezerwatowi archeologicznemu „Rydno”, mieszczącemu się w pobliżu Wąchocka. „Rydno” to jeden z najważniejszych europejskich zabytków prehistorycznych – ogromny kompleks obozowisk ze starszej i środkowej epoki kamienia. Należy jednocześnie do najmniej znanych tego typu obiektów – często ludzie mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu nie wiedzą o jego istnieniu. Michał Surma w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczniom najważniejsze zagadnienia związane z „Rydnem”, życiem jego prehistorycznych mieszkańców, zagrożeniami dla stanowisk archeologicznych i podejmowanymi przez niego od kilkunastu lat działaniami na rzecz promocji i ochrony rezerwatu, m.in. organizowanymi corocznie w maju Piknikami Archeologicznymi w rezerwacie „Rydno”. Opowiedział również o wybranych badaniach i odkryciach na terenie Polski oraz metodach pracy archeologów.

Skip to content