Spotkanie młodzieży z przedstawicielami firmy Animex Foods Sp. z.o.o w Starachowicach

15.01.2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Animex Foods Sp. z.o.o zorganizowane przez panią Monikę Maciejczak – kierownika kształcenia praktycznego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy I d i I h kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Młodzież  została zapoznana ze specyfiką pracy zakładu. Pani Dagmara Kuś, przedstawiciel firmy, omówiła warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz perspektywy związane z kształceniem w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Uczniowie dowiedzieli się o możliwości wsparcia w zdobywaniu wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie, dzięki współpracy z zakładami Animex. Każdy uczeń kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji może odbywać praktyki zawodowe w zakładzie, z czasem staż zawodowy a nawet rozwinąć dalszą ścieżkę kariery dzięki firmie.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali  przekazywanych informacji, zadawali pytania, uczestniczyli w dyskusji.

W miesiącu lutym uczniowie pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Artura Zielińskiego udadzą się na wycieczkę po zakładzie, poznają sprzęt stosowany w chłodnictwie, zapoznają się z pracą zakładu.

Od 2019 r. firma Animex objęła swoim patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Współpraca ta wiąże się z możliwością odbywania przez uczniów na terenie zakładu praktyk uczniowskich, staży. Najlepsi uczniowie mają szansę uzyskać stypendium za najlepsze wyniki w nauce. Firma Animex w miarę możliwości wesprze szkołę w doposażeniu pracowni do kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Skip to content