Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Rok 2024, uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej z inicjatywy Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

W 2024 roku obchodzimy rocznice:

  • 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
  • 100-lecia powstania polskiego złotego;
  • 100-lecia powstania Banku Polskiego;
  • 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego;
  • 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej.

11 stycznia 2024 r. nasi uczniowie z klasy I A i IV D kształcący się w zawodzie technika ekonomisty z nauczycielami p. Renatą Rychlik i p. Anitą Jabłońską, brali udział w ogólnopolskiej lekcji online inaugurującej REE 2024 pt.: „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”. Lekcję poprowadzili: prof. Witold Orłowski– ekonomista i edukator oraz Waldemar Zbytek– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W dniu 11 stycznia 1924 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji.

W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat.

Lekcja online była ciekawym i bogatym w wiedzę uzupełnieniem wiedzy z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Skip to content