Realizacja projektu EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach

nowoczesne technologie

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach będzie uczestniczył w realizacji projektu EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, min. w zakresie kierunków zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego. Nasza  szkoła jest jednym z beneficjentów projektu.
Będzie w nim uczestniczyć grupa 70 uczniów kształcących się na kierunkach: technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik architektury krajobrazu.

Uczniowie będą uczestniczyć:

  • w zajęciach dodatkowych z matematyki;
  • w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego;
  • w warsztatach z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie oraz module równości szans.

Do każdych zajęć uczniowie otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkoła w ramach projektu otrzyma doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (stacje odzysku 134A i R410A, stanowiska instalacji chłodniczej, stół montażowy, zestaw do lutowania) – łącznie maksymalnie w wysokości 48 900, 00 tys. zł.

Dla wszystkich 70 uczniów/uczennic zostaną zorganizowane płatne staże w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego (150 godz./os. -2200,00 zł) w okresie wakacji.

Skip to content