Profilaktyka czerniaka w polskich szkołach

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w szkołach – edycja 2020/2021.
Projekt realizowany jest na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

Łącznie tematyce profilaktyki czerniaka poświęconych zostało 18 godzin lekcyjnych, tj. lekcji wychowawczych i lekcji biologii a udział wzięło 434 uczniów a także niektórzy nauczyciele. Realizacja zakończyła się w dniu 5 marca 2021 r.

Celem było podniesienie świadomości wśród społeczności szkolnej na temat czerniaka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. W ramach programu uczniowie zapoznali się
z czynnikami ryzyka oraz metodami skutecznej profilaktyki poprzez samobadanie skóry, różnicowanie zmian podejrzanych na podstawie zasady ABCD. Dzięki bogatej obudowie dydaktycznej w postaci: filmu tematycznego, ulotki, fotografii, plakatu, przykładowego scenariusza lekcji zajęcia były ciekawe.

„Wierzę, że wiedza zdobyta podczas lekcji posłuży ich uczestnikom w byciu ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, poprzez zachęcanie najbliższych i znajomych do podejmowania ważnych działań profilaktycznych” – powiedziała odpowiedzialna za realizację programu w szkole i jednocześnie prowadząca zajęcia p. Anna Sadaj-Łaszewicz – nauczyciel biologii.

Skip to content