Próbne egzaminy zawodowe w klasie IV D

30 września 2022 r. uczniowie klasy IV D pisali próbne egzaminy zawodowe praktyczne. Grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik rachunkowości pisała egzamin z kwalifikacji EKA.07.Prowadzenie rachunkowości. Zadanie dotyczyło funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego i polegało na wykonaniu w programie komputerowym Rewizor GT i wydrukowaniu : Planu kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, Dziennika księgowań, Zestawienia obrotów i sald, Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz sporządzeniu analizy i oceny rentowności netto aktywów w arkuszu egzaminacyjnym.

Natomiast grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji miała za zadanie wykonać zadanie praktyczne projektowe z kwalifikacji ELE.04.Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła należy raz do roku określić rzeczywistą i sezonową klasę energetyczną w trybie grzania. W tym celu wykonano pomiary rzeczywistych parametrów pracy rewersyjnej powietrznej pompy ciepła pracującej w trybie grzania. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli. Należało określić rzeczywistą i sezonową klasę energetyczną w trybie grzania dla wcześniejszych wyników pomiarów. Do wykonania zadania należało wykorzystać wykres Molliera dla czynnika R410A, ideowy schemat obiegu pompy ciepła,  oraz przygotowane tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.

Egzaminy w tych kwalifikacji uczniowie będą zdawać w sesji zimowej w styczniu 2023 roku.

Skip to content