Prezentacja oferty ZSZ nr 1 na Targach Edukacyjnych

7 kwietnia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się na Targach Edukacyjnych z bogatą ofertą edukacyjną wszystkich starachowickich szkół  ponadpodstawowych na hali ZSZ nr 3.

Wydarzenie to po przerwie spowodowanej koronawirusem, cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągnęło tłumy ośmioklasistów.

W targach uczestniczył także starosta p. Piotr Ambroszczyk,  wicestarosta p. Dariusz Dąbrowski. Obecny był również  Wojewódzki Komendant OHP p. Grzegorz Małkus.

Ósmoklasiści  mieli również okazję uczestniczyć w zorganizowanych w tym dniu warsztatach edukacyjnych z doradcami zawodowymi.

Prezentacja multimedialna, ulotki i zakładki reklamowe oraz indywidualne rozmowy uczniów i nauczycieli ZSZ nr  1 pozwoliły przybliżyć naszą ofertę edukacyjną zainteresowanym uczniom szkół podstawowych.

Uczniowie z zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych przygotowali słodki poczęstunek,  a uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa, sposoby ciekawego składania serwetek wykorzystując techniki origami do nakrycia stołu. Natomiast uczennice kształcące się w zawodzie technika usług fryzjerskich wykonywały chętnym zwiedzającym zabiegi fryzjerskie. Uczennice kształcące się w zawodzie technika rachunkowości  prezentowały atuty kształcenia w naszych zawodach ekonomicznych: technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec. Uczniowie kształcący się w zawodzie technika geodety prezentowali specjalistyczny sprzęt pomiarowy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz architektury krajobrazu, przekonywali zainteresowanych zwiedzających o zapotrzebowaniu na rynku pracy na tego typu specjalistów.

Atrakcją  stoiska ZSZ nr 1 był występ muzyczny naszych uczniów.
Uczniów w prezentacji naszych zawodów wspierali: p. Anna Klamka nauczyciel przedmiotów hotelarskich, p. Renata Rychlik nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, p. Katarzyna Skrzyńska-Pytel nauczyciel przedmiotów architektury krajobrazu oraz p. Ewa Zuba nauczyciel przedmiotów usług fryzjerskich.

Mamy nadzieję, że  rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych z wyborem szkoły.

Wszystkich obecnych ósmoklasistów zaprosiliśmy na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w godz. 12.00 – 15.00.

 ZAPRASZAMY DO NAS!

Skip to content