Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość

 

Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
pt.

„Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez
europejskie staże – szansą na przyszłość”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła już po raz dziesiąty będzie uczestniczyć w projekcie Erasmus +, wcześniej Leonardo da Vinci.

W okresie wdrażania projektu od sierpnia 2019 do lipca 2021 zorganizowane zostaną wyjazdy na staże 61 uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich i technik architektury krajobrazu.

Partnerami szkoły w realizacji działania są: Sistema Turismo we Włoszech i Esmovia w Hiszpanii.
Obecnie zakończony został proces rekrutacji uczniów klas czwartych, w wyniku którego 18 uczniów w okresie od 28.10.2019 do 8.11.2019 wyjedzie na mobilności do Włoch do Rimini. Uczestnicy odbywają aktualnie przygotowanie kulturowo- pedagogiczno – językowe. W ramach tych zajęć pogłębiają kompetencje i umiejętności z języka angielskiego, poznają kulturę i obyczaje kraju i regionu do którego jadą oraz założenia ECVET i Europass mobilność.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego Ewa Góźdź, odpowiedzialnym za treści zawodowe i obsługę informatyczną pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych. W realizację działań zaangażowana jest również pani Agnieszka Wybraniec – nauczyciel języka polskiego, odpowiadająca za upowszechnianie, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i projektowych oraz promocję wśród uczniów klas młodszych. Całością projektu zarządza Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik.

Zapraszamy do zapoznania się z realizacją kolejnych etapów projektu.

Skip to content