Odsłonięcia pomnika mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

W piątek 4.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego Patronowi naszej szkoły mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” w miejscowości Połągiew w gminie Brody.

Odsłonięty obelisk upamiętnia potyczkę oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego”Hubala” pod wsią Połągiew 5.10.1939 r.
W uroczystej mszy polowej Sztandar naszej szkoły prezentował Poczet Sztandarowy a reprezentanci szkoły złożyli wieniec pod odsłoniętym pomnikiem. Młodzież miała okazję poznać środowisko „Hubalczyków” oraz pana płk. Mariana Zacha kustosza prywatnego muzeum w Poświętnem z pamiątkami po naszym zasłużonym bohaterze.

Przybyło nam nowe miejsce na mapie – Szlakiem Patrona Szkoły.

Skip to content