Pierwsze spotkania w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

W ramach realizowanego projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” piętnastoosobowa grupa uczniów kl.IIIc i IIId kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wspólnie z uczniami klas IIIb i IIIc (25 osób) z Gimnazjum nr 1 w Starachowicach wzięła udział w miesiącu październiku w zajęciach zorganizowanych na terenie firmy „Zielony Ogród” w Starachowicach u państwa Pastuszków. W trakcie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami ekologicznej produkcji warzyw i ziół.

Wspólnie z gospodarzami uczniowie dokonali wypieku chleba oraz ciasta drożdżowego. W trakcie spotkania uczniowie naszej szkoły przeprowadzili krótką prelekcję dla młodszych kolegów i koleżanek na temat zasad zdrowego żywienia w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie norm żywieniowych uwzględniających wiek rozwojowy i specyficzne potrzeby żywieniowe, promocję produktów lokalnych. Uczniowie gimnazjum rozwiązywali ankietę dotyczącą sposobu odżywiania.

Na zakończenie spotkania wspólnie młodzież degustowała poczęstunek przygotowany wcześniej przez uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń będący uczestnikiem projektu otrzymał drobny upominek (słodkie owoce). Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze pomimo złych warunków pogodowych.

Kolejne spotkanie odbyło się 26 października. Czterdziestoosobowa grupa uczniów biorąca udział w projekcie uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej do gospodarstwa ogrodniczego państwa Majewskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się ze sposobami magazynowania warzyw i owoców, etapami prac związanych z przygotowaniem kapusty i ogórków do kiszenia. Mieli także okazję zobaczyć sposób pakowania surowców przeznaczonych do sprzedaży. Właściciele gospodarstwa opowiedzieli o codziennej pracy w zakładzie, sposobie pozyskiwania surowców (własna, ekologiczna uprawa).

Na zakończenie uczniowie zostali poczęstowani jabłkami oraz kiszonkami. Podczas powrotu do Starachowic uczestnicy spotkania zjedli wspólnie II śniadanie przygotowane wcześniej przez młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli koordynujących projekt: Monikę Maciejczak i Małgorzatę Płusę.

Skip to content