Pamiętając o zapomnianych

18 października 2019 r. dwie grupy młodzieży udały się na cmentarz przy ulicy Radomskiej, aby sprzątać zaniedbane groby.

Na starachowickiej nekropolii, z klasą III c i Samorządem Uczniowskim, były panie Aneta Sałek i Jolanta Lisowska.

Grupa uczniów z klasy I e sprzątała groby pod opieką pani Agnieszki Urbańczyk i księdza Tomasza Rokity.

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych uczniowie zaniosą na cmentarz dekoracje kwietne, które przygotowują pod opieką pani Katarzyny Kowalik.

Skip to content