Otwarcie nowej pracowni technologii gastronomicznej w ZSZ nr 1 i Wigilia Szkolna

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” ma najnowocześniejszą pracownię do ćwiczeń praktycznych w powiecie.

W placówce odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowej pracowni technologii gastronomicznej. Otwarcie pracowni zostało połączone ze szkolną wigilią i jasełkami.

Realizowany z dużym powodzeniem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 projekt pod nazwą „Jestem uczniem – będę pracownikiem” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego opiewający na kwotę 1 mln. złotych, w ramach którego zawarta jest inwestycja nowej pracowni gastronomicznej o wartości 200 tys. złotych wygląda naprawdę imponująco. Projekt jest realizowany we współpracy z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach.

Zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego i Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach, byli pod wrażeniem efektów pracy. Wyposażona w nowoczesny sprzęt AGD i spełniająca najbardziej rygorystyczne przepisy BHP i Sanepidu pracownia stwarza uczącej się młodzieży dodatkowe możliwości do praktycznej edukacji. Jest to pracownia nowoczesna, wyposażona w sprzęt jakości światowej klasy, pozwalająca na pełną realizację tematyki praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nie tylko przygotowują w niej różnego rodzaju posiłki, lecz uczą się zasad obsługi maszyn i urządzeń, ekspedycji potraw, wykonywania elementów dekoracyjnych oraz obsługi konsumenta.

Warto podkreślić, że Zespół Szkół Zawodowych nr 1 obecnie posiada bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną, spełniającą wymagania określone w nowych podstawach programowych, są to min.: nowo powstała pracownia technologii gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, trzy pracownie komputerowe z oprogramowaniem do kształcenia w branżach administracyjno – usługowych, trzy pracownie wyposażone w tablice interaktywne, pracownia zabiegów fryzjerskich, pracownia techniki dentystycznej.

Posiadana baza oraz doświadczenie szkoły stwarzają doskonałe warunki do kształcenia zawodowego w następujących obszarach:
A – administracyjno – usługowym, T – turystyczno – gastronomicznym i Z – medyczno – społecznym, co jest zgodne z kierunkami zmian obowiązującymi w szkolnictwie zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.
Dzięki posiadanym pracowniom w szkole możliwe jest łączenie kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz angażowanie uczniów w prowadzenie działalności gastronomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej i usługowej w warunkach rzeczywistych.

Otwarciu nowej pracowni towarzyszyły szkolne jasełka, a zwieńczeniem uroczystości była szkolna wigilia z zaproszonymi gośćmi, emerytowanymi nauczycielami, dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły. Jasełka wprowadziły w świąteczną atmosferę przy kolędach wykonywanych przez młodzież, z akompaniamentem szkolnego zespołu muzycznego przygotowanego przez ks. Marcina Dąbrowskiego i nauczycieli Krzysztofa Stachurskiego i Marię Janiec. Potrawy przygotowane zostały na wysokim poziomie kulinarnym oraz estetycznym. Uczestnicy uroczystości mieli okazję w ciepłej i radosnej atmosferze degustować wspaniałe, wigilijne potrawy m.in.: pierogi z kapustą i grzybami, koperty z pieczarkami, pomarańczowego karpia, śledzie przygotowane na różne sposoby, barszcz wigilijny.

Wszystkie potrawy zostały wykonane przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych Zofię Białęcką, Annę Pastuszkę i Zofię Adamczyk.
Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie przy wigilijnym stole świąteczno – noworoczne życzenia.

Po uroczystości otwarcia nowej pracowni gastronomicznej zaproszeni goście zwiedzili pracownię komputerową, w której uczniowie klasy IV d prezentowali kurs językowy online. Na zajęciach z języka obcego zawodowego testują oni polską wersję kursu językowego, przygotowanego przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły w ramach projektu EuroCatHos.

 

Skip to content