OPW – oddział przygotowania wojskowego w ZSZ nr 1

Od 2023 r. w ZSZ nr 1 w Starachowicach funkcjonuje międzyoddziałowa grupa OPW – oddział przygotowania wojskowego.

Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką  – 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.  Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej

Uczniowie OPW  dzięki dotacjom z MON  otrzymują bezpłatnie umundurowanie.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie OPW poznają:

– wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

– wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

– musztrę;

– ceremoniał wojskowy;

– podstawy wychowania wojskowego;

– podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

– zasady rozpoznania wojskowego;

– podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Uczniowie OPW z naszej szkoły uczestniczą w zajęciach na strzelnicy wirtualnej i kulowej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz w zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności.

Zapraszamy do kształcenia w ZSZ nr 1 i udziału w zajęciach OPW

Skip to content