Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery jako coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku przebiegał pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…”

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 realizowane były działania mające na celu wsparcie młodzieży w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Dla uczniów kończących szkołę zorganizowane zostały warsztaty z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery p. Katarzyną Misiowiec (kl. IV a IV c).W trakcie zajęć młodzież mogła poznać własne zainteresowania, co ma znaczny wpływ na wybór zawodu.  Młodzi ludzie mogli dokonać samooceny umiejętności, zdolności i wartości w celu zaplanowania własnej  drogi rozwoju zawodowego. Uczniowie uzyskali również wiedzę nt. świata zawodów i rynku pracy.

W  Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym p. Małgorzatą Czubą, która zapoznała uczniów z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz z formami pomocy i wsparcia świadczonymi przez PUP. Podkreśliła, jak ważne jest poznanie  swoich preferencji zawodowych, mocnych stron  i kompetencji, aby móc świadomie  dokonywać wyboru zawodu lub miejsca pracy (kl. IV b, opiekun p. Katarzyna Kowalik; kl. IV d, opiekun ks. Jarosław Jędrzejewski).

Koordynatorem spotkań była p. Dorota Dziura – nauczyciel bibliotekarz.

Podczas obchodów OTK w bibliotece szkolnej młodzież oglądała filmy zawodoznawcze oraz dotyczące autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto sporządzona została gazetka dotycząca kariery zawodowej. Uczniowie klasy I e wraz z opiekunem p. Małgorzatą Ślaską-Myszką udali się do hotelu „Europa” na wycieczkę przedmiotową.

Mamy nadzieję, że działania zorganizowane w ramach Tygodnia Kariery przyczyniły się do wspierania w podejmowania decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą zawodową.

D. D.

Skip to content