Ogłoszenie dotyczące projektu „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”

W dniu 8 lipca 2024 r. komisja rekrutacyjna projektu „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000143894 podjęła decyzję o obniżeniu kryteriów rekrutacji dotyczących średniej ocen.

Ogłaszamy dodatkową rundę rekrutacji dla osób, które nie złożyły formularza rekrutacyjnego a uzyskały średnią ocen co najmniej 3,0 ze wszystkich przedmiotów oraz średnią 3,0 z przedmiotów zawodowych na koniec roku. Pozostałe warunki rekrutacji nie uległy zmianie.

Termin składania wypełnionych formularzy – 4 wrzesień 2024 r. do pani M. Major.

Skip to content