Egzamin maturalny, poprawkowy 2024

Informujemy, że egzamin poprawkowy, maturalny odbędzie się 20 sierpnia 2024r., o godzinie 9.00 w ZSZ nr 1 w Starachowicach. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu muszą złożyć deklaracje w terminie do 16 lipca 2024r. w sekretariacie szkoły.

Skip to content