Nowy rok szkolny rozpoczęty

4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania członkowie społeczności Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor Monika Wójcik. Pani dyrektor życzyła młodzieży wytrwałości i sukcesów w nauce. Podzieliła się również pozytywnymi informacjami o bardzo dobrych wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oraz o wyższej zdawalności na egzaminie maturalnym w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rozpoczęcie roku jest szczególnie ważne dla grupy młodych ludzi, którzy zaczynają naukę w pierwszych klasach. Tym uczniom zostali przedstawieni członkowie kadry kierowniczej, pedagog i psycholog szkolny, i oczywiście wychowawcy klas:

klasy I a – p. A. Bykowska

klasy I b – p. A. Sadowska

klasy I c – p. M. Major

klasy I d – p. G. Gadomski

Po spotkaniu ogólnym uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Skip to content