Nasze ekonomistki w finale Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Do finału Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości zakwalifikowały się po I etapie konkursu – Agata Celuch, Natalia Kasperkiewicz, Kinga Kotwica, Karolina Miernik i Dominika Tokarska, uczennice klasy IVa kształcące się w zawodzie technik ekonomista.
Finał Konkursu odbył się 17 listopada 2017r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości.

Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Patronami honorowymi konkursu byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W finale konkursu wzięło udział 32 uczniów z jedenastu szkół województwa świętokrzyskiego.
W czasie rozwiązywania zadań konkursowych przez uczniów nauczyciele brali udział w wykładzie Pana Zbigniewa Radka – biegłego rewidenta i doradca podatkowy na temat „Amortyzacja środków trwałych według Krajowego Standardu Rachunkowości „.

Natomiast w czasie sprawdzenia prac przez Komisję Konkursową uczniowie i nauczyciele brali udział w wykładzie Pani dr Małgorzaty Garstka na temat: „Wysoka jakość pracy” oraz w spotkaniu ze studenckim kołem naukowym i z członkami klubu zainteresowań rachunkowością i finansami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.
Po sprawdzeniu prac konkursowych ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc.

Skip to content