Najważniejsza jest profilaktyka – programy realizowane w naszej szkole

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 uczestniczy w programach zdrowotnych dotyczących profilaktyki, aby uświadomić młodym ludziom rangę zapobiegania skutkom niektórych postępowań ryzykownych.
P. Anna Sadaj – Łaszewicz nauczyciel biologii i chemii współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, regularnie uczestniczy w szkoleniach dotyczących wielu programów.

W ramach współpracy w szkole realizuje następujące programy:

  • „Podstępne WZW”- program edukacyjny „Profilaktyki zakażeń HBV i HCV” powstał dzięki zaangażowaniu Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy wsparciu Fundacji „Gwiazda Nadziei” i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiecach. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C tj. ryzyka zakażenia HBV i HCV, zasad profilaktyki w tym zakresie, kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

 

  •  „Znamię! Znam je?”- czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry. Celem jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry i zachęcenie do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Organizatorami przedsięwzięcia w województwie świętokrzyskim są Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

 

  •  „Wybierz Życie- Pierwszy Krok”- dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Skierowany jest do wszystkich dziewcząt i kobiet już od 11 roku życia. Celem jest uświadomienie, że odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą sprawić zniwelowanie do zera zgony spowodowane wirusem HPV. Zadaniem realizatora programu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłopców, przekazanie informacji o zapobieganiu nowotworom, które powodują wirusy HPV- począwszy od szczepień profilaktycznych, poprzez cytologię.

 

  • „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”- Głównym organizatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia, Organizatorem i koordynatorem na poziomie krajowym Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, na poziomie wojewódzkim Świętokrzyskie Centrum Onkologii, partnerami programu są: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte w „Europejskim kodeksie walki z rakiem”

 

Skip to content