Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 r., w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne spotkanie było okazją do wręczenia starachowickim pedagogom odznaczeń i nagród, w uznaniu za ich dorobek edukacyjny

Z naszej szkoły, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą, Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została p. Anna Pastuszka oraz p. Renata Rychlik. Nagrodę Starosty Starachowickiego otrzymały p. Renata Rychlik i p. Elżbieta Bernat.

Jak co roku, młodzież naszej szkoły zajmowała się obsługą cateringową zaproszonych gości. Byli to uczniowie z klasy IV a kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa: Julia Bębas, Joanna Gałuszkiewicz, Filip Grunt, Angelika Magielnicka, Izabela Sobczyk, oraz uczeń z klasy IV g kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Piotr Marlica. Młodzież pracowała pod opieką p. Z. Adamczyk, p. A. Klamki, p. W. Wiśnios. Salę konsumencką na uroczystość przygotowała młodzież z klasy III a kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, pod kierunkiem p. Z. Adamczyk i p. A. Klamki. Spektakularny tort na tą wyjątkową uroczystość przygotował p. J. Głowacki.

Skip to content