Kurs carvingu dla nauczycieli

W ramach realizowanego wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „ Starachowice” S.A. w szkole projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

w dniach 12-14.03.2021 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych pani Małgorzata Płusa i pani Monika Maciejczak  uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym sztuki rzeźbienia w warzywach  i owocach popularnie zwanym carvingiem.

Wykonawcą szkolenia był pan Tomasz Choma z Tarnowskich Gór, prowadzący  pan  Adam Wódczyński i pan Andrzej Michałowski.

Szkolenie składało się z dwóch części:

  • teoretycznej, podczas której panie zapoznały się z historią, rodzajami carvingu, doborem narzędzi i surowców do rzeźbienia. Poszerzyły wiedzę na temat metod przechowywania przygotowanych dekoracji,
  • praktycznej, podczas której  ćwiczyły umiejętności rzeźbienia w różnych warzywach i owocach, przygotowywały dekoracje pater i potraw.

Na zakończenie szkolenia odbył się egzamin potwierdzony otrzymanymi zaświadczeniami.

Zdobyte wiadomości i umiejętności zostaną wykorzystane podczas zajęć z młodzieżą na pracowni gastronomicznej w ramach kształconego w szkole zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Należy wspomnieć, że carving jest jedną z dodatkowych umiejętności wpisanych w kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, która będzie rozwijana wśród Naszych uczniów.

Jako nauczyciele pragniemy przekazać Naszym uczniom jak najwięcej wiadomości i umiejętności tak aby  bez problemu mogli się odnaleźć na przyszłym rynku pracy.

Skip to content