Kurs barmański w ramach projektu „ Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W okresie ferii zimowych jedenastoosobowa grupa uczniów z klasy III c kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w trzydniowym kursie barmańskim w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła zawodowa – Nowoczesny Region”.

Uczniowie pod opieką instruktora nabywali umiejętności sporządzania różnych napojów mieszanych i przygotowywania koktajli.

Na zakończenie szkolenia odbył się egzamin, po którym młodzież otrzymała certyfikaty potwierdzające udział w kursie.

Szkolenie to pozwoliło uczniom poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną o dodatkowe umiejętności praktyczne, które na pewno zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Skip to content