Kurs „AutoCAD” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta

W październiku i listopadzie uczniowie klas III a (2 osoby) i IV d (3 osoby) kształcący się w zawodzie technik geodeta brali udział w kursie AutoCAD w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, realizowanego wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

W ramach zajęć uczniowie poznali obsługę programu dzięki któremu mogli wyznaczać współrzędne, zapisywać je w formie graficznej, rozrysowywać teren działki, przyłączy, mediów i sieci.

Ponadto młodzież nabywała umiejętności sporządzania map zasadniczych i planów sytuacyjno – wysokościowych.

Skip to content