Konferencja nauczycieli przedmiotów zawodowych

18 października 2017 r. panie: Zofia Adamczyk, Anna Klamka, Renata Rychlik oraz Agnieszka Sadowska udały się na dwudniową IX ogólnopolską konferencję dla nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowaną pod hasłem „Poprawa skuteczności kształcenia w zawodzie głównym celem reformy szkolnictwa zawodowego”.

Konferencja, która odbywała się Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, przeznaczona była między innymi dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicznych i hotelarskich.
Program tego naukowego spotkania obejmował wykłady na temat reformy szkolnictwa zawodowego oraz zajęcia warsztatowe w grupach zawodowych, podczas których analizowano przykładowe zadania egzaminacyjne z różnymi rezultatami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z kwalifikacji: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uczestnicy konferencji spotkali się także z ekspertami i autorami fachowych publikacji, co stało się okazją do dyskusji i wymiany uwag dotyczących szkolnictwa zawodowego.

 

Skip to content