Kolejny unijny projekt zatwierdzony do realizacji

Projekt
„Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1
przez europejskie staże – szansą na przyszłość”

zatwierdzony do realizacji.

W ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach został zakwalifikowany do realizacji projektu w ramach Erasmus +. Projekt będzie realizowany 2 lata. W październiku 2019 r. obecne klasy czwarte wyjadą na 2 – tygodniowy staż do Włoch. W 2020 i 2021 roku młodzież wyjedzie na miesięczny staż do Hiszpanii. Łącznie w projekcie weźmie udział 61 uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach.

Rekrutacja na wyjazd do Włoch odbędzie się na początku roku szkolnego (wrzesień 2019 r.) wśród uczniów obecnych klas czwartych ZSZ nr 1.

Więcej informacji (ankieta, kwestionariusz i regulamin rekrutacji ) będą podane po 19.08.2019 r.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel Ewa Góźdź nad całością czuwa dyrektor szkoły Monika Wójcik.

Skip to content