Inauguracja projektu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”

28 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”.

Projekt realizowany jest w ramach działania „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W projekcie weźmie udział 15 uczniów naszej szkoły z klasy II b, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Na konferencji młodzież objęta projektem otrzymała materiały przygotowujące do zajęć praktycznych w hotelach „Europa” i „Senator”.
W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli: dyrektor szkoły – p. Monika Wójcik, kierownik szkolenia praktycznego – p. Monika Maciejczak, opiekun grupy – p. Anna Pastuszka, uczniowie zaangażowani w projekt oraz ich rodzice.

Na zakończenie spotkania odbył się poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych. W obsłudze wzięli udział uczniowie klasy III c pod opieką p. Z. Adamczyk.

Skip to content