III edycja Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

 

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap. Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.
Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 14 marca br. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

  1. System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety.
  2. Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym.
  3.  Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 11 kwietnia br.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie – 800, a za trzecie – 600 złotych.

Autorzy najlepszych prac dostaną również nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://www.pkw.gov.pl oraz Krajowego Biura Wyborczego: http://kielce.kbw.gov.pl.

 

Szkolnym opiekunem konkursu jest p. Krzysztof Stachurski.

 

 

 

 

Skip to content