II etap 20 edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Po raz kolejny uczniowie ZSZ nr 1 biorą udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. 

20. edycji projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa uczniowie pod opieką Renaty Rychlik i Renaty Olszewskiej założyli swoje zespoły. Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 20 000 zł i od 2 listopada 2021 do 7 stycznia 2022 r. inwestował w akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y.

W II etapie gry ( od 1 marca do 30 marca 2022 r.) uczestniczą 4 zespoły, których członkami są: Karolina Bidzińska, Justyna Maciejczak, Wiktoria Falkiewicz, Patrycja Nowak, Matylda Galas, Miłosz Stępień, Daniel Lipa z klasy III D oraz Kacper Fiutowski, Bartłomiej Jakubiec i Marcin Sadło z klasy III E.

Każdy Zespół na początku II etapu otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł. Tym razem inwestują na ryku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET, a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontrakty akcyjne.

SIGG uczy nie tylko gry na giełdzie ale też pracy w grupie, obserwacji sytuacji politycznej i gospodarczej kraju i wyciągania wniosków, podejmowania decyzji itp. Ogólnie SIGG rozwija intelektualnie młodzież i przygotowuje ich do inwestowania w przyszłości na GPW.

Skip to content