I Forum Hotelarskie

„Hotelarstwo wczoraj, dziś i jutro” – pod tym hasłem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach 16 kwietnia br. z okazji Dnia Hotelarza odbyło się I Szkolne Forum Hotelarskie.


Uroczystego otwarcia forum dokonała pani dyrektor Agnieszka Wybraniec, która powitała zaproszonych gości w osobach: kierownik marketingu hotelu „SENATOR” pani Mariola Janik i właściciel hotelu „EUROPA” pan Robert Wierucki, nauczyciele oraz młodzież klas hotelarskich.

Program I Szkolnego Forum Hotelarskiego:

  • Szkolna przygoda z hotelarstwem
  • Sylwetka hotelarza
  • Historia hotelarstwa w Polsce
  • Największe hotele na świecie
  • Cele i dążenia współczesnego hotelu
  • Doświadczenia europejskie – staż w Niemczech w ramach Programu Leonardo da Vinci.
  • Zgaduj-zgadula – potyczki młodych hotelarzy
  • i inne atrakcje.

W czasie spotkania młodzież miała okazję wykazać się wiedzą i dużymi umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauczanych przedmiotów zawodowych, uczestnicząc w konkursach wiedzy o hotelarstwie i obsługi konsumenta, aranżowała stoły do konkursu „Festiwal stołów – Kolacja we dwoje”. Uczniowie klas hotelarskich mogli wysłuchać relacji i opinii starszych kolegów na temat ich udziału w stażu w Niemczech w roku 2008 w ramach Programu Leonardo da Vinci. Podczas spotkania wyświetlono prezentację ze stażu przygotowaną przez uczestników projektu „Działalność firmy gastronomicznej na europejskim rynku pracy” oraz przedstawiono nowy projekt pt. „Europejska praktyka w hotelarstwie”.
Całość imprezy uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży pełna śmiechu, zabawy i śpiewu.

Nad przebiegiem forum czuwali nauczyciele przedmiotów hotelarskich M. Ślaska-Myszka i A. Sadowska. Opiekę nad konkursem „Festiwal stołów – Kolacja we dwoje” objęli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Z. Białęcka, Z. Adamczyk, A. Pastuszka i H. Ciszewska.

Skip to content