I edycja Olimpiady Statystycznej- etap szkolny

Dla fanów olimpiad przedmiotowych czekała w tym roku nowość! Nasi uczniowie skorzystali z niej.
W dniu 16 październik po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Statystyczna, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Olimpiada Statystyczna jest organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Zawody OS mają charakter indywidualny.
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych.
OS jest trójstopniowa: 1) I stopień – zawody szkolne; 2) II stopień – zawody okręgowe, przy czym okręg stanowi obszar jednego województwa; 3) III stopień – zawody centralne w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody I stopnia polegały na rozwiązaniu w trybie on-line testu złożonego z pytań i zadań, przygotowanych przez Komitet Programowy.
Do etapu szkolnego przystąpiło sześciu uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista. Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna kwalifikuje od jednego do trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem zakwalifikowania się do jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50 % możliwych do zdobycia punktów. Próg ten przekroczyli wszyscy uczniowie: Ewa Gołębska i Natalia Kasperkiewicz z klasy III a oraz Mikołaj Falkiewicz, Ilona Janikowska, Joanna Kumek, Karolina Kurp z klasy II a.
Zespół Szkół nr 1w Starachowicach w następnym etapie Olimpiady reprezentować będą uczniowie: Joanna Kumek, Ewa Gołębska, Karolina Kurp.
Młodzież do olimpiady przygotowywała i czuwała nad organizacją oraz przebiegiem etapu szkolnego nauczycielka statystyki Anna Sławek.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach i gratulujemy decyzji, bo „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”

 

Skip to content