„Hubalowe” święto

18 kwietnia 2018 r. społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 obchodziła Dzień Patrona Szkoły wspominając człowieka wyjątkowego, obrońcę ojczyzny, niezłomnego bohatera mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

W tym dniu uczniowie klas I-III wzięli udział w dwuetapowym turnieju. Pierwszy etap stanowił rajd patrolowy na trasie szkoła – pomnik Partyzantów Oddziału Jędrusie w lesie tychowskim – szkoła. W czasie rajdu uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy popisywali się także wiedzą o patronie szkoły oraz sprostali wyzwaniom testu sprawnościowego. Nad organizacją i przebiegiem rajdu czuwał p. Szymon Pomorski.

Drugą część turnieju stanowił konkurs wiedzy historycznej o „Hubalu” i partyzantach ziemi kieleckiej. Prezentacje przygotowane przez młodzież miały różne formy. Znalazły się tu plakaty, zdjęcia, rysunki, szkice, filmy, piosenki, prezentacja strojów a także przygotowanie potraw kuchni polowej. Inwencja twórcza młodzieży była ogromna o czym świadczy chociażby pomysł na przedstawienie „Hubala” w nowoczesnym stylu jako grafitti.

Jury w składzie: dyrektor szkoły p. Monika Wójcik, ks. Mateusz Nowak oraz p. Anna Tota oceniło dokonania uczniów. Pierwsze miejsce uzyskała klasa I b, która przygotowała potrawy kuchni polowej – bigos i grochówkę. Uczniowie zaprezentowali także informacje o tych potrawach. Drugie miejsce zajęła klasa III b za pracę plastyczną przedstawiającą mjr. Henryka Dobrzańskiego i jego herb Leliwa. Trzecie miejsce zajęli uczniowie klasy I a, którzy nakręcili film o „Hubalu”.

Szkolne obchody Dnia Patrona Szkoły przygotowała p. Agnieszka Wybraniec.

 

Skip to content