„Geodeci” w kolejnym etapie olimpiady

geodeci sprawdzają swoją wiedzęW październiku 2021 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta wzięli udział w I etapie (szkolnym) XLIV edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Olimpiada ta  organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim i odbywa się w etapach:

  • zawody pierwszego stopnia–etap szkolny,
  • zawody drugiego stopnia–etap międzyszkolny,
  • zawody trzeciego stopnia–etap centralny.

Celem konkursowych zmagań jest  rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół geodezyjnych w dziedzinie geodezja i kartografia. Pozwala to na odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodych ludzi oraz ich zainteresowań zawodowych. Mobilizuje młodzież do rozwijania  umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i przygotowuje uczniów do nauki w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu technika geodety.

Spośród wszystkich szkół z całej Polski do kolejnego etapu zakwalifikowało się 25 placówek. Uczniowie naszej szkoły w I etapie zajęli pierwsze miejsce.

Są to uczniowie klasy 3 e kształcący się w zawodzie technik geodeta : Bartłomiej Jakubiec, Patrycja KrogulecDominika Zając.

Organizatorem zawodów drugiego i trzeciego stopnia będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze. Kolejny etap konkursowej rywalizacji zaplanowany jest na 21–23 kwietnia 2022 r.

Skip to content