Geodeci objęci patronatem

Dnia 15.02.2019 r. została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Limbus Usługi Geodezyjne Włodzimierz Czernilewski z siedzibą w Skarżysku Kamienna ZSZ nr 1 w Starachowicach.

Umowa dotyczy stałej współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w zawodzie:

– technik geodeta.

 

Patron deklaruje w ramach umowy następujące formy współpracy:

  • umożliwienie uczniom Szkoły udziału w zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych,
  • organizację warsztatów, zajęć zawodoznawczych,
  • podejmowania wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych w ramach projektów UE,
  • wspieranie kadry dydaktycznej Szkoły w podnoszeniu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczestnictwa w stażach,
  • pomoc i konsultacje w zakresie opracowywania programów kształcenia dla Szkoły.

Dzięki patronatowi uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta będą mogli w praktyce wykorzystać wiedzę przyswojoną podczas zajęć lekcyjnych. Młodzież zdobędzie pierwsze doświadczenia zawodowe i nabierze pewności siebie w podejmowaniu działań i decyzji związanych z wykonywaną pracą.

Skip to content