Finał VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

28 listopada 2018 r. odbył się w Kielcach finał VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
W finale konkursu pod opieką pani Renaty Rychlik brały udział nasze ekonomistki z klasy IV a: Ilona Janikowska, Ewa Jagieła, Karolina Kurp i Angelika Orczyk. Uczennice zakwalifikowały się do finału po przejściu etapu szkolnego konkursu, który odbył się 24 października 2018 r.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W finale konkursu wzięło udział 36 uczniów z dwunastu szkół województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 16 pytań testowych i rozwiązać 6 zadań sytuacyjnych z rachunkowości.

W czasie rozwiązywania zadań konkursowych przez uczniów nauczyciele brali udział w wykładzie Pani Agnieszki Wujek– biegłego rewidenta, dyplomowanej księgowej i wykładowcy rachunkowości nt. „Różnic kursowych w prawie bilansowym i podatkowym „.
Natomiast w czasie sprawdzenia prac przez Komisję Konkursową uczniowie i nauczyciele brali udział w wykładzie Pani dr Anny Kanarek – Równickiej” na temat: „Nowa metoda kredytowania przedsiębiorców” oraz w spotkaniu ze studenckim kołem naukowym i z członkami klubu zainteresowań rachunkowością i finansami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

Po sprawdzeniu prac konkursowych ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc.

Skip to content