Etap szkolny XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

09.11.2016 odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięli w niej udział uczniowie klasy IV a i III a: Dyoniziak Ada, Kozieł Katarzyna, Perchel Milena, Perchel Olga, Jagła Krystian, Miernik Karolina, Celuch Agata.
W roku szkolnym 2016/2017 XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbywa się pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad XXX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Tematem przewodnim poprzedniej XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej były problemy nierówności społecznych i ich wpływ na rozwój gospodarczy. Zapoznając się z tymi problemami uczestnicy OWE mieli okazję przekonać się jak znaczącą rolę w procesie rozkładu dochodów do dyspozycji może odgrywać państwo. We współczesnej gospodarce rynkowej obszar aktywności państwa w odniesieniu do procesów gospodarczych jest znacznie szerszy. Wobec jakich wyzwań i zadań stoi współczesne państwo w stosunku do gospodarki, to nurtujące obecnie ekonomistów i polityków pytania. Jakie są to wyzwania i zadania? Jakie są relacje państwa z innymi podmiotami gospodarki rynkowej? Na takie pytania będą musieli odpowiedzieć uczniowie biorący udział w jubileuszowej XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Do zawodów okręgowych które odbędą się w Kielcach 13.01.2017r awansowała Ada Dyoniziak. Życzymy powodzenia !!!
Hanna Jasek

Skip to content