Egzamin maturalny – informacje

Informujemy, że na stronie szkoły w zakładce – Egzamin maturalny zamieszczone zostały

dokumenty dotyczące przeprowadzania
egzaminu naturalnego
w roku szkolnym 2021/2022

informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w „Formule 2022”
– komunikat dyr. CKE w sprawie harmonogramu
– komunikat dyr. CKE  o egzaminie z informatyki
– komunikat dyr. CKE w sprawie przyborów
– komunikat dyr. CKE w sprawie dostosowań

 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Skip to content