Egzamin maturalny 2024 – komunikaty i harmonogramy

Aktualne komunikaty, harmonogramy oraz informacje o materiałach i przyborach pomocniczych są dostępne na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładkach:

oraz dodatkowo na stronach szkoły w zakładce UCZNIOWIE > EGZAMIN MATURALNY.

Skip to content