Certyfikat Księgowy Centrum Informacji Księgowej

16 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie online z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej p. Maksymem Popow. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy IV D kształcący się w zawodzie technika rachunkowości.
Tematem spotkania było przedstawienie znaczenia Certyfikatu Księgowego nadawanego przez Centrum Informacji Księgowej.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 nawiązał w 2019 roku współpracę z C.I.K. Nawiązanie tej współpracy daje uczniom naszej szkoły możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K. Standardowo taki egzamin podlega opłacie.

Ze strony naszej szkoły osobą współpracującą z C.I.K. jest nauczycielka rachunkowości Renata Rychlik.
Pan Maksym Popow – kierownik Projektu dla Szkół C.I.K. przedstawił naszym uczniom czym zajmuje się Centrum Informacji Księgowej, jak wyglądają certyfikaty księgowych.

Następnie odbyły się warsztaty na temat:
– rodzaje księgowości,
– praca na bazie ustawy o rachunkowości,
– poruszanie się po ustawie,
– wyszukiwanie adekwatnych podstaw prawnych w ustawie,
– rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,

Egzamin C.I.K. ma na celu potwierdzenie odpowiedniego przygotowania merytorycznego w zakresie księgowości oraz rachunkowości.

Certyfikat Księgowy C.I.K. jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Certyfikat mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, którego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów przed deregulacją.

Możliwość zdobycia Certyfikatu Księgowego C.I.K. ma duże znaczenie dla uczniów naszej szkoły, którzy kształcą się w zawodzie technika rachunkowości. Jest on potwierdzeniem opanowania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Dokument ten ma duże znaczenie podczas podejmowania pracy w branży rachunkowo – księgowej i brany jest pod uwagę przez zatrudniającego pracodawcę. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin trafią na listę Certyfikowanych Księgowych C.I.K. Posłuży ona do weryfikacji sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników.

Sześć uczennic klasy IV D pozytywnie zdało egzamin Centrum Informacji Księgowej.

G A T U L U J E M Y: Justynie Maciejczak, Karolinie Bidzińskiej, Wiktorii Falkiewicz, Matyldzie Galas, Patrycji Nowak i Patrycji Zawadzkiej.

Skip to content