Carving – bo człowiek je oczami…

Żyjemy w czasach, w których równie ważny co smak jest także wygląd potraw. Obecnie kucharz to nie tylko wykonawca potraw i napojów, ale również artysta, bo „człowiek je oczami”.

W związku z tym w roku szkolnym 2017/2018 w klasie II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oferta edukacyjna naszej szkoły została rozszerzona o zajęcia z innowacji pedagogicznej „Carving, dekoracja potraw i napojów”.Wprowadzenie zajęć było wyjściem naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów oraz oczekiwaniom rodziców.

Uczniowie poza ogólnie realizowanym programem nauczania zdobywają nowe umiejętności korzystając z nowatorskich form i metod pracy. Zajęcia prowadzone są w pracowni gastronomicznej wyposażonej w specjalistyczne zestawy narzędzi do carvingu.  Ćwiczeniowa forma prowadzenia zajęć umożliwia uczniom zdobycie wysokich umiejętności i pozwala na podniesienie ich kompetencji zawodowych, w przyszłości uczyni ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i ułatwi znalezienie odpowiedniego miejsca pracy.

Umiejętności nabyte na zajęciach prowadzonych przez mgr inż. Annę Pastuszkę uczniowie prezentowali podczas pokazu w trakcie Forum Współpracy i Dni Kariery w ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, na przyjęciach organizowanych przez stołówkę szkolną, podczas konkursów np. Top szef dla młodych talentów organizowany przez firmę Makro w Warszawie, Dnia Otwartego Szkoły dla gimnazjalistów, promocji szkoły i w życiu codziennym.

Skip to content