Bądźmy aktywni

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zakwalifikował się do Programu „Szkolny Klub Sportowy” pod patronem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach.

Realizacja Programu „SKS” w 2018 r. trwa od 01 marca do 22 czerwca i obejmuje zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego p. R. Olszewską.

Skip to content