Badania uczniów klas I

Informacje dotyczące badań uczniów klas I kształcących się w zawodach:
technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik chłodnictwa i klimatyzacji.

 

W dniach 19.08 i 20.08 od godziny 8:00 na terenie szkoły będą przeprowadzane badania.
W tym dniu należy przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym, uczeń musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. Jeżeli rodzic nie będzie podczas badania dziecko musi mieć przy sobie oświadczenie rodzica następującej treści:

Starachowice …..

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie badan lekarskich kandydackich mojego syna/córki (imię i nazwisko) do zawodu (nazwa zawodu).

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ważne:
Dokumenty potrzebne podczas badania:

  • kserokopia bilansu gimnazjum/ szkoła podstawowa (w większości przypadków są one dostarczone do ZSZ nr 1 wraz ze świadectwami)
  • legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości
  • Jeżeli uczeń leczy się w poradni specjalistycznej, należy przyjść z dokumentacją (kserokopia badań specjalistycznych)

W przypadku, gdy uczeń nie będzie mógł w wyznaczonym terminie przyjść na badanie, musi z rodzicami udać się do Poradni Medycyny Pracy Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Skarżysko Kamienna ul. Ekonomii 4 tel. 41 252 42 37.
Wcześniej należy zgłosić się do szkoły po skierowanie (badanie bezpłatne) !!!

W innych sytuacjach należy przynieść zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, w którym uczeń będzie się kształcił (badanie na własny koszt).

 

Zaświadczenia muszą być dostarczone do szkoły do 30 .08.2019 r. do godziny 9:00.

Skip to content