Badania sanitarno – epidemiologiczne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie przyjęci do szkoły, kształcący się w zawodach:

 

– technik usług fryzjerskich
– technik żywienia i usług gastronomicznych

rozpoczynają badania na nosicielstwo w stacji sanitarno- epidemiologicznej od 17.08.2021 r. (przez kolejne trzy dni)
przy ul. Złota 6 w Starachowicach
w godzinach 7.40 – 10.00.

Zgłaszając się na badania uczeń zanosi przez kolejne 3 dni próbkę kału ( pojemnik na pierwszą próbkę można zakupić w aptece lub pobrać w stacji sanitarno – epidemiologicznej), podaje szkołę, w której podejmuje naukę i kierunek kształcenia.

Skip to content