Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 – harmonogram

Badania sanitarno- epidemiologiczneBadania lekarskie kandydatów do klas pierwszych
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
odbędą się w szkole
w dniach 30.08.2021 r. i 31.08.2021 r.
według harmonogramu:

30.08.2021 r.

  • technik chłodnictwa i klimatyzacji – godz. 10.00
  • technik geodeta – godz. 10.30
  • technik usług fryzjerskich – godz. 11.00

31.08.2021 r.

  • technik architektury krajobrazu – godz.10.00
  • technik ekonomista – 10.30
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – godz. 11.00

Kandydaci zgłaszający się na badania muszą zabrać ze sobą: długopis, kserokopię bilansu ze szkoły podstawowej (badania lekarskiego) – te osoby, które nie dostarczyły do szkoły karty zdrowia, kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku leczenia specjalistycznego oraz zaświadczenie od leczącego specjalisty, opinię poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopię dokumentu niepełnosprawności) oraz legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. Ponadto osoby, które wykonywały badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich) przynoszą 3 wyniki badań.

Badanie lekarskie kandydata odbywa się tylko w obecności prawnego opiekuna.

Na terenie szkoły uczniowie z opiekunami poruszają się w maseczkach.

Osoby, które nie będą uczestniczyły w wyznaczonym terminie na badaniach będą musiały indywidualnie zgłosić się do Międzyzakładowego Ośrodka Medycy Pracy w Skarżysku Kamiennej w celu odbycia badania.

Skip to content