Awans ekonomistów do zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej

4 grudnia 2018 r. dziesięciu ekonomistów z naszej szkoły wzięło udział w zawodach szkolnych III edycji Olimpiady Statystycznej. O godz. 10.00 w całej Polsce uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test on-line.

Technikum nr 1 reprezentowali: Joanna Kumek, Karolina Kurp, Ilona Janikowska i Mikołaj Falkiewicz z klasy IV a oraz Natalia Lech, Dominika Stachowicz, Julita Spadło, Monika Orłowska, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski z klasy II a.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Olimpiada Statystyczna ma charakter trójstopniowy, uczestnicy biorą udział w zawodach szkolnych, zawodach okręgowych i zawodach centralnych.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Szkolna w składzie: Renata Rychlik, Renata Nowak i Małgorzata Grześkowiak.

Do zawodów okręgowych z naszej szkoły zakwalifikowali się Natalia Lech, Dominika Stachowicz i Mikołaj Falkiewicz.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie Olimpiady Statystycznej.

Skip to content