Żywa lekcja historii „Drukarze”

24.10.2017 r. odbyła się w naszej szkole żywa lekcja historii zorganizowana i przeprowadzona przez Przedstawiciela IPN Delegatura w Kielcach panią Marzenę Grosicką oraz prezesa i członków Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” pana Pawła Perchela, pana Roberta Adamczyka oraz panią Ewę Markowską.

Jako pierwsza wystąpiła pani Marzena Grosicka, która przypomniała młodzieży okoliczności powstania NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia stanu wojennego.
Następnie młodzież obejrzała fragmenty filmu „ Grupy oporu” przedstawiający działalność antykomunistyczną młodzieży w Warszawie w okresie stanu wojennego. Prezes Stowarzyszenia przybliżył młodzieży własną działalność z tego okresu, kiedy był 16- letnim uczniem szkoły średniej. Zajmował się w tym czasie kolportażem i drukiem ulotek za pomocą pralki „Frania”. W ten sposób w latach 1984-1985 drukowano pismo „Lud”.
Pan Robert Adamczyk przypomniał własną działalność z tego okresu kiedy był już studentem i w okresie służby wojskowej dotyczącą drukowania i rozrzucania ulotek. W kolejnych latach drukowanie
odbywało się na desce za pomocą tzw. Ramki i wałka. Pismo „ Nasze Sprawy” drukowane było do lipca 1989 r.

Prelekcja połączona była z prezentacją multimedialną oraz pokazem druku na oryginalnych maszynach co spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie próbowała swoich sił w drukowaniu ulotek.

Spotkanie było bardzo ciekawe i na pewno przyczyni się do pogłębienia wiedzy młodzieży z tego okresu historii.

Skip to content