Zwiedzanie kompleksu klasztornego w Wąchocku

opactwo cystersówUczniowie klasy 2d  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach w dniu 29.10.2021r. zwiedzali kompleks klasztorny o. Cystersów w Wąchocku wraz z nauczycielami p. Renatą Nowak i p. Anną Klamką.

W skład kompleksu klasztornego oprócz elementów patriotycznych takich jak Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, wchodzą wspaniałe obiekty romańskie i gotyckie, wśród nich udostępnione nam zostały do zwiedzania:

  • grób Jana Piwnika „Ponurego”,
  • krużganki – długi korytarz okalający wewnętrzny dziedziniec zwany wirydarzem,
  • kościół klasztorny,
  • kapitularz – miejsce obrad (kapituł), którym przewodniczy Opat,
  • sień i karcer,
  • fraternia – sala w której pracowali mnisi,
  • refektarz – klasztorna jadalnia.

Na zakończenie zwiedzania klasztoru zwiedziliśmy ogrody cysterskie, w pięknym jesiennym i słonecznym klimacie.

Młodzież później udała się pod pomnik majora Jana Piwnika „Ponurego”, który znajduje się w centrum Wąchocka aby zapalić znicz.

Skip to content