ZSZ nr 1 szkoła z pasją i przyszłością

            Kiedy młody człowiek stoi przed wyborem szkoły średniej, poszukuje placówki, która oferuje kształcenie na atrakcyjnych kierunkach. Nie bez znaczenia jest wyposażenie szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, szanse na rynku pracy w wyuczonych zawodach. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach wychodzi w tym względzie naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkoły podstawowej i ich rodziców.

            Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jest szkołą z ponad 60-letnią historią. Młodzież kształci się tu w Technikum nr 1 w zawodach branży ekonomiczno–administracyjnej: technik ekonomista, technik rachunkowości, branży handlowej: technik handlowiec; branży hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych; branży spożywczej: technik technologii żywności. W szerokiej ofercie szkoły znajduje się kształcenie w zawodach branży budowlanej takich jak technik geodeta czy technik chłodnictwa i klimatyzacji, oraz branży ogrodniczej: technik architektury krajobrazu. Na osoby zainteresowane w przyszłości pracą w branży fryzjersko-kosmetycznej czeka kształcenie na kierunku technik usług fryzjerskich.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wchodzi ponadto Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, gdzie młodzież ma do wyboru następujące zawody: magazynier-logistyk, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca, operator maszyn przemysłu spożywczego.

            Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki temu, że posiada bogato wyposażone pracownie do kształcenia w wyżej wymienionych zawodach.

            Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności młodzież wykorzystuje biorąc z sukcesami udział w olimpiadach przedmiotowych. Warto wymienić tu Olimpiady: Statystyczną, Umiejętności Hotelarskich, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Ekologicznej.

            Również udział w ogólnopolskich konkursach takich jak SIGG – Szkolna Internetowa Gra Giełdowa czy konkursie Score Hunter Junior w ramach projektu BAKCYL pozwala uczniom na poszerzenie horyzontów i mobilizuje do rozwijania swoich zainteresowań zawodowych.

            Oprócz tego młodzież zajmuje czołowe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej. Sukcesem zakończył się udział uczniów w konkursie „Przede wszystkim przedsiębiorczość! Co o nas mówią wyniki spisów powszechnych” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach.

            Od lat szkoła realizuje projekty unijne, dzięki czemu młodzież ma możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach. Młodzi ludzie poznają europejski rynek pracy, jak również rozwijają umiejętności komunikacji w językach obcych. W ramach Projektu Erasmus+ „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” nasza młodzież odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Obecnie aplikujemy do kolejnych projektów Erasmus+.

We wrześniu 2022r. w ramach programu Erasmus+ uczniowie realizowali kolejny etap projektu „Save the future , Change the rules!” przy współpracy z partnerami z Macedonii Północnej, Francji, Rumunii, Chorwacji oraz Turcji. W tym roku projekt dotyczy ekologii i ochrony środowiska.

W ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL uczniowie podnoszą poziom wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz przedsiębiorczości.

W ramach Projektu „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” uczniowie ZSZ nr 1 kształcący się na kierunkach: technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik architektury krajobrazu brali udział w płatnych stażach w przedsiębiorstwach w okresie wakacyjnym.

Młodzież ZSZ nr 1 nie jest obojętna na potrzeby innych ludzi i chętnie angażuje się w akcje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Cyklicznie grupa uczniów oddaje krew w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”. Ponadto dorosła młodzież brała udział w programie Potencjalni Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych – akcja „komórkomania” we współpracy z fundacją DKMS.

Uczniowie naszej szkoły rokrocznie prowadzą zbiórkę WOŚP oraz włączają się w organizowane akcje charytatywne.

Młodzież jest świadoma problemów ekologicznych we współczesnym świecie, dlatego uczestniczy w inicjatywach takich jak „Sprzątanie Świata”, „Kwiaty za elektrograty” czy ogólnopolskim sadzeniu drzew #sadziMy.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach to szkoła z przyszłością, ponieważ w swojej ofercie edukacyjnej uwzględnia potrzeby współczesnego rynku pracy. Absolwenci są doskonale przygotowani do zawodu, mogą również kontynuować kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Skip to content