XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Pomimo odwołania zajęć w szkole i prowadzenia zajęć zdalnie, uczniowie Technikum nr 1  11 grudnia 2020 r wzięli udział w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W obecnej sytuacji nauczania zdalnego pierwotny termin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej   – 4 listopada został wstrzymany. Jednak po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r. jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE zostały wyznaczone na 11 grudnia br. Zawody zostały przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W etapie szkolnym wzięli udział również nasi uczniowie kształcący się na kierunku technik rachunkowości.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Hasłem bieżącej edycji jest sytuacja ekonomiczna wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to zdarzenie, które pojawiło się nagle i jednocześnie ma ogromny wpływ na sposób funkcjonowania społeczeństw. Stąd też rozważania na temat umiejscowienia obecnego szoku w dotychczasowym dorobku teorii ekonomii.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

 

Skip to content