XVI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec po raz kolejny brali udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. W tym roku XVI edycja tego wydarzenia odbywa się w Polsce pod hasłem „Rewolucje technologiczne”.

Po raz kolejny Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach została Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 13 do 19 listopada 2023 r. odbywały się bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie Polski jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz działalności edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności obywateli naszego kraju.

W ramach XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości nasi uczniowie, brali udział w webinarium „Franczyza vs biznes pod własną marką”. Celem głównym webinarium było zapoznanie nauczycieli i uczniów z franczyzą jako jedną z form działalności gospodarczej i porównanie jej z biznesem prowadzonym pod własną marką. Spotkanie poprowadzili Partnerzy ds. Rozwoju Franczyzy z Żabka Polska Sp. z o.o.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem dla uczniów było webinarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”. Celem webinarium było zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe. Webinarium poprowadzili Eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: p. Anita Jabłońska, p. Renata Rychlik i p. Krzysztof Stachurski brali udział w webinarium „E-biznes moda czy konieczność”. Głównym celem webinarium było zapoznanie jego uczestników z nowoczesnymi trendami w e-biznesie. Spotkanie poprowadził pracownik naukowo-dydaktyczny Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Skip to content