Wyniki XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Pomimo odwołania zajęć w szkole i prowadzenia zajęć zdalnie, uczniowie Technikum nr 1  11 grudnia 2020 r wzięli udział w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W etapie szkolnym wzięli udział również nasi uczniowie kształcący się na kierunku technik rachunkowości. Do etapu II zakwalifikowały się:

  • Karolina Bidzińska klasa II D
  • Justyna Maciejczak klasa II D
  • Magda Stankiewicz klasa II H

Dziewczyny znalazły się w pierwszej 15 osób z całego województwa świętokrzyskiego – GRATULUJEMY !!!

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 23 lutego 2021 r. o godz. 9:00. Zgodnie z uchwałą Komitetu Głównego zawody II stopnia XXXIV OWE odbędą się w szkołach, których uczniowie zostali zakwalifikowani do tego etapu Olimpiady. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zawody okręgowe będą miały charakter pisemny i będą składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Skip to content